Αθέμιτος, -η, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0077 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αθέμιτος, -η, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0077 ‰]

άρρητα αθέμιτα