άβυσσος xx

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
άβυσσος xx

άβυσσος άβυσσον (επικαλείται) xx