'Εχω

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
'Εχω

πόθεν έσχες, έχω περί πολλού, καλώς εχόντων των πραγμάτων, έχει καλώς, έχω κατά νου, έχω σώας τας φρένας,