'Εχω

Αναζήτηση λήμματος
'Εχω

πόθεν έσχες έχω περί πολλού καλώς εχόντων των πραγμάτων έχει καλώς έχω κατά νου έχω σώας τας φρένας