Φαεινός, -ή, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0024 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Φαεινός, -ή, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0024 ‰]

ηλίου φαεινότερος, φαεινή ιδέα