Φανός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0009 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Φανός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0009 ‰]

φανοί πέδησης, φανοί όγκου, φανοί λιμένος, φανοί ομίχλης, ενετικός φανός