Φείδομαι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0005 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Φείδομαι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0005 ‰]

χρόνου φείδου