Φιάλη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0081 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Φιάλη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0081 ‰]

φιάλη αίματος, φιάλη οξυγόνου, φιάλη υγραερίου