Φίλος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.2163 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Φίλος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.2163 ‰]

άσπονδος φίλος