Φλοιός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0063 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Φλοιός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0063 ‰]

φλοιός δέντρου, φλοιός εγκεφάλου, φλοιός Γης