Φόρτος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.007 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Φόρτος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.007 ‰]

φόρτος εργασίας, γαστρικός φόρτος