Φως [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1267 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Φως [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1267 ‰]

άπλετον φως