Φρένες

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Φρένες
έξω φρενών, σώας τας φρένας