Φρούδος-η/α-ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0011 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Φρούδος-η/α-ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0011 ‰]

φρούδαι ελπίδες