Φυλάττω

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Φυλάττω

Θεός φυλάξοι