Φύσει [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0013 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Φύσει [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0013 ‰]

φύσει αδύνατον