Οφιοειδής, -ής, -ές

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Οφιοειδής, -ής, -ές
οφιοειδής οδός