Οικονομία

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Οικονομία
κατ’ οικονομίαν (έκφρ.), θεία οικονομία (θεολ.)