Οίκος

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Οίκος
κατ’ οίκον (έκφρ.), τα του οίκου του, οίκος απωλείας, τα εν οίκω μη εν δήμω (φρ.), οίκος ευγηρίας/ανοχής/του Θεού/του ναύτη/μόδας, Λευκός Οίκος, βασιλικός/ αυτοκρατορικός οίκος, εμπορικός/εκδοτικός οίκος