Οίνος

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Οίνος
ξηρός οίνος, οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου (έκφρ.)