Όξινος, -η, -ο

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Όξινος, -η, -ο
όξινες ιδιότητες (χημ.), όξινη αντίδραση/βροχή, όξινο διάλυμα, όξινα άλατα