Ολίγος, -η, -ο

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ολίγος, -η, -ο
ουκ ολίγα (έκφρ.), εντός ολίγου, προ ολίγου, εν ολίγοις ή δι’ ολίγων, των φρονίμων ολίγα (γνωμ.), ολίγον τι, είναι ολίγον τι βλάκας (έκφρ.)