Ολισθηρός, -ή, -ό

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ολισθηρός, -ή, -ό
ολισθηρό έδαφος/οδόστρωμα