Ολίσθηση

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ολίσθηση
ολίσθηση πετρωμάτων (γεωλ.), ολίσθηση κρυστάλλου (φυσ.), ολίσθηση συχνότητας (ηλεκτρον.), ολίσθηση γεννήτριας/κινητήρα (ηλεκτρολ.)