Όλως

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Όλως
όλως τυχαίως/παραδόξως