Ομαδόν

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ομαδόν
πυρά ομαδόν (στρατ.)