Όμμα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Όμμα
ιδίοις όμμασι (φρ.), παίρνω των ομματιών μου (και φεύγω) (φρ.)