Ομνύω

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ομνύω
ομνύω εις το όνομα της Aγίας και Ομοουσίου και Aδιαιρέτου Tριάδος να φυλάττω το Σύνταγμα και τους νόμους