Όμβριος, -α, -ο

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Όμβριος, -α, -ο
όμβρια ύδατα