Όνυχας

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Όνυχας
εξ απαλών ονύχων (φρ.), (κρίνω) εξ όνυχος τον λέοντα