Οπίσω

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Οπίσω
ο οπίσω μου ερχόμενος (έκφρ.), ύπαγε οπίσω μου Σατανά (φρ.)