Όπισθεν

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Όπισθεν
βάζω την όπισθεν, έλα με την όπισθεν