Όρυγμα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Όρυγμα
ατομικό όρυγμα (στρατ.)