Όρυζα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Όρυζα
άνθος ορύζης, βράσε όρυζα (φρ.),