Ως [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 1.9602‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ως [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 1.9602‰]

ως είθισται,ως ειπείν, ως εκ περισσού, ως εκ τούτου, ως εκ των δυνατών, ως επί τον πλείστον, ως ώφειλε , ως μη ώφειλε (ώφελε), ως εικάσαι