Οσφύς

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Οσφύς
κάποιος έχει εύκαμπτη οσφύ (έκφρ.)