Ους

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ους
τείνω ευήκοον ους (έκφρ.), εις ώτα μη ακουόντων, το έσω/μέσον/έξω ους (ανατ., ιατρ.), παθήσεις/φλεγμονή του ωτός