Παιδιά (ασυνίζητο) [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.364 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Παιδιά (ασυνίζητο) [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.364 ‰]

χάριν παιδιάς (έκφρ.)