Πανταχού [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0031 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πανταχού [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0031 ‰]

πανταχού παρών (έκφρ.)