Πάππος [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0011 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πάππος [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0011 ‰]

πάππου προς πάππου (έκφρ.)