Παραπέτασμα το [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0014 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Παραπέτασμα το [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0014 ‰]

(σιδηρούν) παραπέτασμα (έκφρ.)