Παραχρήμα [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0003 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Παραχρήμα [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0003 ‰]

αυθωρεί και παραχρήμα (έκφρ.)