Παρέρχομαι [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0092 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Παρέρχομαι [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0092 ‰]

έρχεται και παρέρχεται (έκφρ.)