Παρηκμασμένος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0004 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Παρηκμασμένος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0004 ‰]

η παρηκμασμένη Οθωμανική Aυτοκρατορία