Πάροδος [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0112 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πάροδος [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0112 ‰]

(ειρήσθω) εν παρόδω (έκφρ.)