Παρών, -ούσα, -όν [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.2713 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Παρών, -ούσα, -όν [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.2713 ‰]

πανταχού παρών, δίνω (το) παρών, δεν είναι της παρούσης, Δευτέρα Παρουσία