Παρθενία [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0002 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Παρθενία [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0002 ‰]

διατηρώ/χάνω την παρθενία μου