Παρθένος [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0075 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Παρθένος [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0075 ‰]

μωρά παρθένος (φρ.), Παρθένος (ως προσωνυμία), Παρθένος (στο ζώδιο)