Πας, πάσα, παν [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.525 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πας, πάσα, παν [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.525 ‰]

πας μη Έλλην βάρβαρος, επί παντός επιστητού, πάση θυσία, κατά πάσα πιθανότητα, εν πάση περιπτώσει, παρά πάσαν προσδοκίαν, διά παν ενδεχόμενον, υπεράνω/ανώτερος πάσης υποψίας, άπαξ διά παντός, τοις πάσι, χάνω πάσα ιδέα, ανά πάσα(ν) στιγμή(ν), υπέρ παν άλλο, παν μέτρο άριστον, πάντα ρει, παντός καιρού, απαξάπαντες/απαξάπασαι, από πάσης απόψεως(/πλευράς), η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, καιρός παντί πράγματι, κινώ παν χρήμα