Παθών, -ούσα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0059 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Παθών, -ούσα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0059 ‰]

είμαι παθών/παθούσα